Skip to main content

FB-step-5

Príspevok, v ktorom môže byť označených až 99 ľudí , pôsobí na prvý pohľad dôveryhodne. Podozrivou môže byť už samotná www adresa (v tomto prípade 92L489N13Y…)

Ukážka, ako môže vyzerať podvodný príspevok.